Varför behöver man ett anställningsavtal?

Anställningsavtal

När man fått en ny anställning så ska man ha upprättat ett skriftligt anställningsavtal inom en månad från första dagen. Muntligt avtal gäller under den perioden tills ett skriftligt avtal skrivs.
Arbetsgivarintyg skickas in efter avslutad anställning till arbetsförmedling och fackförbund för att kunna nyttja en inkomstförsäkring.
Man måste varit medlem i ett fackförbund som exempel facket ST eller enbart tillhörande A-kassa i minst ett år om man jobbar med statliga uppdrag.
Dom flesta företagen idag upprättar alltid ett anställningsavtal eftersom det ger trygghet för båda sidor.
Ett avtal mellan arbetstagare och arbetsgivare reglerar lön, arbetstider samt längd på anställningen. Det innebär även att man är lojal mot arbetsgivaren under sin anställning och håller eventuella företagshemligheter för sig själv även efter anställningens slut.
Ett anställningsavtal innehåller vanligtvis:

  • Vem som är anställd och på vilket företag
  • När arbetets första dag är
  • Yrkesbenämning med arbetsuppgifter, även yrkestitel nämns här
  • hur lång arbetsveckan är i timmar. Fulltid brukar ligga runt 40 timmar.
  • Anställningsform med uppsägningstid, det finns alltid en uppsägningstid
  • Lönenivå med betalningssätt. Beloppet kommer att förändras efter utveckling
  • Semestervillkor om man har betalda semesterdagar eller om det betalas ut direkt på lönen.
  • Sekretessavtal

Det finns fler punkter som kan läggas till och det är olika från företag till företag. Saknas det kollektivavtal så bör anställningsavtalet vara mera noggrant och man får avtala om pension och försäkringar.